Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI
 • Bağlantılı Yazılar

  01 | Müşteki

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Müşteki (Şikayetçi/Yakınıcı) :
  Suçtan zarar gören ve yetkili makamlara bu suçu ihbar eden kişidir.

  Herhangi bir kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi ile şikayetçi olduğunuzda Cumhuriyet Başsavcılığında ki sıfatınız Müşteki'dir.Bir müşteki aynı zamanda şüpheli yani müşteki şüpheli ve müşteki sanıkta olabilir.Bir kavga esnasında hem hem yaralanmanız nedeniyle şikayetçi olabilir yani müşteki olabilirsiniz aynı kavgada sizinde diğer şahıslara karşı işlemiş olduğunuz suç teşkil eden bir eylem olursa Cumhuriyet Başsavcılığında müşteki şüpheli sıfatını almış ceza yargılamasında ise mşteki sanık sıfatını almış olursunuz.
  Mağdur ile Müştekinin hakları 5271 sayılı Ceza Muhamekemesi Kanunu nun 234. maddesinde aşağıda şekilde belirtilmiştir.

  MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI


  Madde 234 - (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
  a) Soruşturma evresinde;
  1. Delillerin toplanmasını isteme,
  2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
  3. (Değişik altbent: 24/07/2008-5793 S.K./40.mad) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
  4. 153 üncü Maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
  5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.
  b) Kovuşturma evresinde;
  1. Duruşmadan haberdar edilme,
  2. Kamu davasına katılma,
  3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
  4. Tanıkların davetini isteme,
  5. (Değişik altbent: 24/07/2008-5793 S.K./40.mad) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
  6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
  (2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
  (3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.